Acte necesare pentru cununia civila – mic indrumar

Nunta reprezinta unul dintre cele mai frumoase si importante momente din viata oricarui cuplu. Primul pas in acest sens este reprezentat de logodna si evident, urmatorul de cununia civila. 

Aceasta se poate oficia in orice perioada a anului, nu este la fel de “pretentioasa” precum Cununia Religioasa.

Inainte de toate, va sfatuiesc sa mergeti sa discutati cu o persoana de la Casa de Casatorii de care apartineti. In general, acestea au flyere cu ce trebuie sa contina dosarul. Cel mai important este sa va calculeze data in care sa mergeti cu el.

Ce analize sunt obligatorii pentru cununia civila? 

Analizele obligatorii se fac cu “trimitere” de la medicul de familie de care apartii, insa nu sunt decontate. Acestea constau in analize de sange pentru testul HIV + sifilis si o radiografie pulmonara, pentru testa virusul tuberculozei.

Inainte de toate, medicul de familie trebuie sa completeze certificatul prenuptial (medical) si sa specifice in el „apt pentru casatorie”, de asemenea trebuie trecuta data exacta in care vei merge pentru depunerea dosarului. Data ti-o zic cei de la Casa de Casatorii inainte, pe care i-o transmiti medicului.

Veti merge la Casierie sa platiti taxa aferenta analizelor (conform foii date de medic). Apoi, mergeti sa faceti analizele, iar cu rezultatele la medicul de familie, pentru a le completa pe Certificatele prenuptiale.

Acte necesare pentru cununia civila

 • Între cetăţeni români:
 1.           Declaraţia de căsătorie, conform anexei nr. 23 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular unde urmează a se încheia căsătoria. În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.
 2. Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie.
 3. Certificatul de naştere, în original şi în copie.
 4. Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători; certificatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz.
 5. Autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege.
 6. Avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente legate de vârsta matrimonială.
 7. Declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.
 8. Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, dacă este cazul:

–           certificatul de despărţenie sau de divorţ;

–           certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

–           sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;

–           certificatul de deces al fostului soţ.

 1. Aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, precum şi documente justificative în susţinerea cererii.
 2. Încuviinţarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atribuţii consulare pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 25 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

În cazul în care căsătoria nu s-a încheiat în termen de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie sau dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, trebuie să se facă o nouă declaraţie de căsătorie şi să se dispună publicarea acesteia; în cazul expirării termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupțiale, viitorii soți sunt obligați să obțină și să depună certificate medicale valabile.

 • Între un cetăţean român şi un cetăţean străin:

Actele enumerate la punctul I, la care se adaugă:

 1. Documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, pentru viitorul soţ, cetăţean străin, din care să rezulte că  îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.
 2. Documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, după caz.
 3. Declaraţie dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România; pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.
 4. Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi.
 5. Documentele prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 vor fi însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
 6. Cetăţenilor statelor care nu pot prezenta dovada menţionată la pct.1 întrucât ambasada statului al cărui cetăţean este nu mai eliberează un astfel de document li se vor solicita documentele eliberate de autorităţile locale competente ale statelor respective.

 

Unde si cand se depun actele pentru cununia civila

Actele se depun la Starea Civila cu maxim 14 si minim 10 zile inainte de data in care doriti sa va cununati.
Inca o data va mentionez, sa fiti atenti la data trecuta de medic pe contractul prenuptial, deoarece este valabil doar 14 zile de la data eliberarii lui de catre medicul de familie, iar daca nu corespunde cu ziua in care mergeti la Starea Civila, nu va fi valabil.

 

Schimbarea numelui

Dupa ce se oficiaza casatoria sunt mai multe posibilitati de schimbare a numelui: viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.


In cazul in care iti schimbi numele, ofiterul iti va taia cu siguranta buletinul. Acesta va mai fi valabil timp de 15 zile  pe teritoriul tarii. Daca vei pleca din tara imediat dupa cununie este bine sa ai pasaport pregatit.

Unde poti sa faci cununia civila

Cununia se face in general, in orasul sau sectorul in care unul dintre viitorii soti are domiciliul stabil. Exista si exceptii, cu siguranta. In cazul in care unul dintre acestia este cetatean de alta nationalitate se aplica aceleasi reguli. Singura diferenta este ca la cununie trebuie sa fie prezent si un translator, adus de tine.

Cine trebuie sa fie prezent

La cununia civila este obligatoriu sa fie prezente minim doua persoane in afara de tine, perechea ta si ofiterul starii civile. Aceste doua persoane vor fi martorii vostri de cununie. Nu conteaza sexul, cetatenia, religia, gradul de rudenie sau starea civila a martorilor, pot fi chiar si de pe strada, necunoscuti. Singura conditie este ca acestia sa fie majori si sa aiba la ei cartile de identitate in original.

Cum se desfasoara cununia civila

Odata ajunsi la Primarie, trebuie sa astepti pana cand veti fi strigati. Primii care intra sunt mirii, urmati de cei doi martori si apoi restul invitatilor.

Dupa ce primarul va declara casatoriti, trebuie sa semnati intr-un registru si va vor fi inmanate certificatele de casatorie.

Si ca un ultim sfat, in cazul in care unul dintre voi isi schimba numele sau le luati pe amandoua, va trebui sa semneze/semnati cu noul nume. Spor la exersat semnatura inainte 🙂 si Casa de piatra, daca v-ati hotarat sa faceti pasul!

 

 

 

 

 

S-ar putea sa iti placa

Lasă un răspuns